Over Cores

CORES Development, Urban Landscapers sinds 2006.
CORES is de kern van waaruit nieuwe stedelijke landschappen ontstaan.

Cores Development geeft vorm aan binnenstedelijke projecten. Altijd vanuit een duidelijk concept: de integratie van wonen, zorg, werken én winkelen. In deze volgorde van belangrijkheid. Het is voor ons geen “of”-verhaal, wij gaan voor het totaalplaatje. Wij zijn conceptontwikkelaars, eerder dan projectontwikkelaars. Ondernemers die nadenken over toekomstige woonvormen. We gaan altijd voor een maatschappelijk verantwoorde oplossing, met meerwaarde voor de buurt.  Alle betrokken partijen gelukkig maken, daar doen we het voor. Klinkt misschien sentimenteel, maar daar komt het voor Cores Development op neer: ondernemen op een ethisch onderbouwde manier.

Meer informatie: www.coresdevelopment.be