De wijk

Heerlijk thuiskomen in een autoluwe wijk met groene woonerven
 

De naam zegt het al: niet alleen op architecturaal vlak heeft Groen Zuid een voorbeeldfunctie. De nieuwe woonwijk en het aanpalend park worden een groen infuus voor Hoboken, dat buiten een architecturale ook een groene impuls zal krijgen. De groenvoorziening gebeurt o.a. in de vorm van ‘groene vingers' doorheen de wijk, die afstand creëren tussen de woonstraten en zorgen voor voldoende licht, lucht en ruimte.

Groen Zuid is een toonbeeld van duurzame ontwikkeling, met respect voor de diversiteit die zo eigen is aan Vlaanderen. De wijk sluit aan op de bestaande morfologie van de buurt en ook in de wijk werden appartementen en woningen optimaal gecombineerd. Door de samenwerking van de architectenbureaus CBA, STAM, META en BOB 361 en ontwerpbureau stramien, werd de verscheidenheid in vormgeving nog versterkt. CBA nam het ‘supervisorschap’ op zich en waakte over de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan. Het eindresultaat is een aangename nieuwe woonomgeving die er heel natuurlijk uitziet.